Otváracie hodiny
  • PO - ŠT : 15:00 - 21:00
  • PI : 15:00 - 22:00
  • NE : 17:30 - 21:30

Cesta k múdrosti - pokora a realizmus

Dátum udalosti: 
05.12.2017 - 17:0018:30

Sekcia Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie pre vedu a vieru Vás pozýva na prednášku Mons. Gašpara Fronca na tému

Cesta k múdrosti - pokora a realizmus.

K osobe Mons. Gašpara Fronca:

  • od r. 1991 je trvale zamestnaný na Katedre filozofie Rímkat. Cyrilometodskej fak. Univ. Komenského v Bratislave, od r. 1998 ako vedúci katedry. 
  • okrem toho pôsobil, resp. pôsobí na Teologickom inštitúte v Nitre, Teol. fak. Trnavskej univerzity v Trnave (fakulta je v Bratislave),
  • na týchto miestach zastával, resp. zastáva funkcie člena vedeckých rád a akademického senátu
  • je veľmi aktívny (rad prednášok pre verejnosť na rôznych miestach) vrátane ÚSKI - v súčasnom funkčnom období je členom Predsedníctva ÚSKI aj Red. rady RANu