Otváracie hodiny
  • PO - ŠT : 15:00 - 21:00
  • PI : 15:00 - 22:00
  • NE : 17:30 - 21:30

Cyklus Blahoslavenstvá - Blahoslavení, čo šíria pokoj II.

Dátum udalosti: 
19.12.2017 - 17:3019:00

Pozývame Vás na prednášku z cyklu Blahoslavenstvá.

Témou bude: "Blahoslavení tvorcovia pokoja a Božie synovstvo.".

„A ovocie spravodlivosti sa zasieva v pokoji pre tých, čo šíria pokoj“. Jk 3,18 (misionárka idente MUDr. Jana Boboková, M.Id.) Zdieľanie a debata.

Prednáška bude v miestnosti Alfa v suteréne.