Problém harmónie medzi rozumom a vierou. Hľadáme racionálnu argumentáciu.

Prednáškový cyklus o Kredibilite Ježiša Krista a dare viery

Čas a miesto: od októbra do decembra 2022 (druhé a štvrté pondelky v mesiaci, 18:00-19:00) v prednáškovej miestnosti na prvom poschodí + online na facebooku domu Quo Vadis kde ostávajú videá nahraté.

Prednášajúci:
- Antonín Lukeš, kňaz, misionár idente
- Jana Boboková, lekárka, misionárka idente

Obsah cyklu: Súčasnému svetu a spoločnosti v ňom chýbajú príťažlivé ideály a modely ktoré by ľudia v každom veku a za každých životných okolností mohli nasledovať, nechať sa nimi inšpirovať. V prednáškovom cykle sa budeme zaoberať otázkou či by týmto univerzálnym a dôveryhodným modelom mohol byť Ježiš Kristus, ako ho vo svete prezentovať a čo vlastne pre konkrétneho človeka tretieho tisícročia prináša.

24. október
Ako by vystupoval Ježiš Kristus keby prišlo k jeho vteleniu, prvému príchodu až dnes. Kritérium Jeho kredibility.

14. november
Čo potrebuje človek k tomu aby prijal Ježiša? Je potrebný dar viery? Forma a štruktúra daru viery.

28. november
Problém harmónie medzi rozumom a vierou. Hľadáme racionálnu argumentáciu.

12. december
Argumenty zo skúsenosti a existenciálne dôsledky daru viery pre každodenný život.

Dátum udalosti: 
28.11.2022 - 18:0019:00

Partneri projektu


Podporujeme

Rádio Mária