Učiteľ = študentov sprievodca k poznaniu

Pozvánka pre stredoškolských riaditeľov, pedagogických i nepedagogických zamestnancov aj študentov pedagogiky.

Srdečne pozývame pedagógov na zážitkový seminár z dielne Akadémie veľkých diel s názvom:
Učiteľ = študentov sprievodca k poznaniu


Radi sa s Vami stretneme osobne dňa 25.11.2022 15:00- 17:00 v dome QUO VADIS v Bratislave

Zabezpečte si svoje miesto na zážitkovom seminári prostredníctvom online prihlášky: https://gjfuwqcr.paperform.co/ alebo webstránky www.akademiavelkychdiel.sk.
Prosím, prepošlite túto pozvánku aj Vašim kolegom. Podujatie je bezplatné.


Cieľom seminára je zažiť jedinečnú formu výučby Akadémie veľkých diel, ktorá je postavená na práci s konkrétnym dielom (maľba, hudba, film, text), angažuje študenta do procesu vzdelávania a vytvára dôverný priestor pre rozvoj charakteru učiteľa a študenta.


Súčasťou programu je:

Zoznámenie sa a networking (15 min)

Seminár k dielu, kde budete v roli študenta (70 min)

Reflexia seminára, kde si povieme viac o metódach, ktoré sme práve použili (15 min)

Predstavenie Akadémie veľkých diel a diskusia k otázkam (20 min)


Kľúčovou témou, na ktorej nám v Akadémii veľkých diel záleží, je vytváranie komunity, preto program tvoríme tak, aby sa na seminári mohli stretnúť riaditelia a učitelia z vášho mesta a okolia a vzájomne sa zdieľať a inšpirovať.


Zážitkový seminár spojený s charakterovým vzdelávaním v praxi vedie Miroslava Duranková, riaditeľka Akadémie veľkých diel. 


Tešíme sa na spoločné stretnutie!


Alexandra Mikulová

Dátum udalosti: 
25.11.2022 - 15:0017:00

Partneri projektu


Podporujeme

Rádio Mária