2019 Čo s odpustením?

Téma odpustenia býva niekedy veľmi provokačná. Pretože odpustenie je aktom milosrdenstva a nie spravodlivosti. Okrem toho odpustenie si vyžaduje oveľa väčšiu silu ako neodpustenie. A tiež si treba uvedomiť, že negatívne emócie môžu sprevádzať proces odpustenia. Znie to teda síce paradoxne, ale pri odpustení sa má zmeniť ten, komu bolo ublížené. Aj o tomto si povieme na prednáške s názvom: Čo s odpustením?

Prednáša Mgr. Mário Schwarz, PhD. 

Vyštudoval psychológiu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V štúdiu postgraduálne pokračoval na Trnavskej univerzite, kde po skončení pracuje ako odborný asistent na Katedre psychológie  Filozofickej fakulty. Venuje sa psychológii rodiny,  problematike manažérskej psychológie ako i psychológii zdravia. Okrem výučby na univerzite pracuje v Centre podpory študentov v Trnave. Je ženatý a má 2 deti.

Prezentáciu v pdf z prednášky nájdete tu.

Video záznam na našom youtube kanály tu.

Odkaz na médiá: 

Partneri projektu


Podporujeme

Rádio Mária