Čo za život ponúka Boh duši, sotva kto tuší (Terézia Veľká: Kniha života, 21. kapitola)

Sr. Dominika Alžbeta Dufferová, OSU 12. októbra 2016 Bratislava, Dom Quo Vadis

Anotácia k prednáške

Svätý Ján Pavol II. zdôrazňoval, že Kristovo víťazstvo nad zlom bolo dané človekovi nielen ako osobná výsada, ale aj ako úloha. Človek ju plní, ak sa vydá na cestu vnútorného života, čiže, na cestu uvedomelej práce na sebe. Pri tejto práci je Kristus Učiteľom. Evanjelium volá človeka, aby šiel touto cestou, kde ho Kristus vyzýva: Nasleduj ma! Svätá Terézia Veľká – učiteľka Cirkvi ukazuje AKO JE MOŽNÉ NASLEDOVAŤ KRISTA VNÚTORNOU MODLITBOU, čo tá prináša a ako sa oplatí dať na ňu všetko ako na kartu, ktorá naisto vyhrá. Prednáška sa sústreďuje na 21. kapitolu Knihy života avilskej svätice, sčasti na teoretický a doktrinálny aspekt stupňov modlitby, sčasti na jej naratívne svedectvo v autobiografii.

Partneri projektu


Podporujeme

Rádio Mária