Katolík na slovíčko... Reinkarnácia a vzkriesenie

Ak ste nestihli prednášku, pozývame Vás vypočuť si túto tému v podaní pátra Reginalda OP, ktorý vyučuje filozofiu.

brat Reginald Adrián Slavkovský OP vyštudoval matematiku na MFF UK v Bratislave (1981-1986) a teológiu na CMTF UP v Olomouci (1991-1996). Je provinciálom dominikánov. Na FF TU v Trnave prednáša v rámci študijných programov Filozofia a Kognitívne štúdiá. Ponúkaná téma súvisí s niektorými predmetmi, ktoré učí v Trnave: Religionistika, Indická a čínska filozofia, Filozofia a spiritualita, Paradoxy a hranice racionality. V r. 1999 bol na semestrovom študijnom pobyte v Ekumenickom inštitúte Bossey vo Švajčiarsku. Za posledné roky navštívil v rámci projektov univerzity v Oxforde, Sheffielde, Reykjavíku a Varšave.

Partneri projektu


Podporujeme

Rádio Mária