Deti vojny

Výstava DETI VOJNY Ako vojna v Sýrii vplýva na tamojšie deti? To sa môžete dozvedieť na výstave DETI VOJNY, ktorú organizuje pápežská nadácia ACN Slovensko - Pomoc trpiacej Cirkvi v rámci kampane POMOC PRE SÝRIU. Výstava sa skladá z troch častí:

  1. predstavenie exkluzívnych obrázkov sýrskych detí, ktoré znázornili svoj život vo vojne,
  2. víťazné práce výtvarnej súťaže Deti pre Sýriu, ktorými slovenské deti vyjadrili empatiu a solidaritu s utrpením svojich sýrskych rovesníkov,
  3. fotografické portréty sýrskych detí i mladých, ktorých poznačila vojna, spolu s ich príbehom.

    viac info na webe ACN a FB evente
Dátum udalosti: 
07.02.2019 - 19:0020:30

Partneri projektu


Podporujeme

Rádio Mária