Cesty svetla

Trvanie výstavy: 
08.05.2024 - 15:0031.05.2024 - 20:00
Dátum vernisáže: 
07.05.2024 - 18:00

Mgr.art. Kamil Jurašek: Vernisáž výstavy: Cesty svetla. 7.5.2024 o 18.00 hod.

Výstava predstaví obrazy prešovského výtvarníka Kamila Jurašeka. Autor sa venuje
maľbe, grafike, šperku, inštalácii, fotografii a predovšetkým rôznym maliarskym a
grafickým technikám, ktoré kontinuálne rozvíja spolu so svojou originálnou autorskou
technikou, ktorú vynašiel. Touto špeciálnou metódou je zmena toho istého obrazu
v tme na iný, čím vytvára tzv. dvojobrazy. Dopĺňa tým myšlienku jedného obrazu
novou ideou tak, že prostredníctvom fosforových farieb svietiacich v tme , odhaľuje
skryté, doteraz neobjavené možnosti výpovede obrazu. Nosným, osobitným
a typickým prvkom v tvorbe je svetlo. Hrá dôležitú úlohu, často najdôležitejšiu a je
nositeľom viacerých ideí, symbolov a ekvivokácií. Jedná sa o relatívne novú
techniku, pri ktorej namaľuje dva obrazy na jeden podklad a to špeciálnou svietiacou
fosforovou farbou, ktorú si sám mieša a vyrába z najkvalitnejších fosforových
pigmentov z Európy. Obraz je tak na svetle iný ako v tme, niekedy sa mení viac,
niekedy menej, niekedy sa zmení na úplne iný obraz. Konceptuálne sa snaží
o hĺbkovú sondu k podstate človeka, jeho poslania v tomto svete, zmysel našich
životov. Dôraz kladie na potenciál ducha človeka , na ľudské hodnoty, na ľudskú
dušu a intuíciu , na jeho cit, rozum, vedomie, cítenie, slobodnú vôľu, na ľudské
hodnoty a vlastný vnútorný svet, ktorý je odrazom jeho princípov a hodnôt. Cyklus
Tiene raja je figurálny cyklus, v ktorom sa zaoberá hodnotami človeka, vzťahmi
medzi ľuďmi, medzi mužou a ženou, medzi rodičmi a deťmi, medzi partnermi, teda
rôznymi medziľudskými vzťahmi. V cykle Poklady sveta, sa prostredníctvom symbolu
bohatstva – diamantu, pýta na skutočné hodnoty a bohatstvo človeka, čo je v živote
človeka a spoločnosť, pravou a skutočnou hodnotou. Jeho diela sú v rôznych
súkromných zbierkach na celom svete

18.5.2024 o 18.00 hod – seminár spojený s prednáškou a komentovanou
prehliadkou na tému ako môžeme chápať, vnímať a rozumieť súčasnému
vizuálnemu umeniu - prezentácia, prednáška a komentovaná prehliadka výstavy
s autorom spojená s projekciou zameranou na špeciálnu autorskú techniku, ktorú
autor vynašiel.

 

Mgr.art. KAMIL JURAŠEK

Narodil sa 20.9.1977 v Prešove. Študoval na ŠÚV v Košiciach a na Akadémii umení v B.Bystrici. Zúčastnil sa viacerých spoločných výstav, projektov a realizácií doma i v zahraničí (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Ukrajina, Rakúsko, Španielsko, Bulharsko, Nórsko, Švédsko, Čína). V roku 2005 zakladá reklamnú agentúru FANTASY FACTORY, ktorá sa v roku 2010 mení na kreatívne štúdio.V rokoch 2006-08 pedagogicky pôsobil na katedre výtvarnej výchovy a umenia na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity (vyučoval kresbu a maľbu), v rokoch 2010-2011 učil na Strednej odbornej škole Služieb v Prešove, v 2014-2015 na ZUŠ v Prešove a na Pedagogickej škole v Prešove na
fakulte hudobnej a výtvarnej výchovy (výtvarné odborné predmety).. V rokoch 2005 – 2009 rekonštruoval nástennú výzdobu kaplniek na Kalvárii v Prešove. V súčasnosti okrem klasických techník, ktorým sa neustále venuje, rozvíja kontinuálne aj svoju originálnu autorskú techniku. Touto špeciálnou technikou zmeny toho istého obrazu v tme na iný ,
vytvára tzv.dvojobrazy, ktorými dopĺňa myšlienku jedného obrazu na druhý novou ideou tak, že prostredníctvom fosforeskujúcich farieb svietiacich v tme, objavuje skryté, nové, doteraz neobjavené možností výpovede obrazu.
V súčasnosti je vytvarníkom v slobodnom povolaní. Je členom Slovenskej výtvarnej únie, IAA (Internacional Association of Art) a Prešovských združení Per spektrum a Átrium.

ŠTÚDIÁ:
1997 – 2003 Akadémia umení v Banskej Bystrici (odbor Grafika, Maľba) 
1996 – 1997 Fakulta humanitných a prírodných vied
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (odbor výtvarná výchova) 
1992 – 1996 Škola úžitkového výtvarníctva, Košice (odbor Propagačná grafika) 

VÝBER Z AKTIVÍT, SAMOSTATNÝCH A KOLEKTÍVNYCH
VÝSTAV:
2024 Cesty svetla, dom QUO VADIS, Bratislava
2023 Vnútorné poklady, reštaurácia Spirit, Prešov
2023 Krajiny svetla, Múzeum, Fiľakovo
2022 Priateľstvo, Tarnobrzeg, Poľsko
2021 Rezidency Unlimited, Krakow, Poľsko
2021 Stretnutia blízkeho druhu, Penny Coffea, Devínska Nová Ves
2020 Znaky apokalypsy, Galéria súčasného umenia, Toruň, Poľsko
2020 Medzinárodná výstava umenia, Galeria Art Styl, Dom kultury, Zameček, Poľsko
2016 BIENÁLE voľného výtvarného umenia, Slovenská výtvarná únia, Turčianska galéria, Martin
2016 Stred sveta, live time act, festival tvorivosti a zručnosti, Piešťany
2016 Budúcnosti v budúcnosti?, spoločná výstava:Zita Aranyász,-K. Jurašek, Krajské múzeum, Prešov
2016 Salón Nyíregyháza 2016 , Galéria Átrium, Nyíregyháza
2015 Salón Nyíregyháza 2015 , Galéria Átrium, Nyíregyháza
2015 BIENÁLE VODY , Maďarsko
2015 SAVE ME, Dom Polsko-Slowacki, Gorlice, Poľsko
2014 Salón 2014, Galéria Átrium, Prešov
2014 OBRAZY SVETLA, Hotel Enchanté, Prešov
2014 Salón východoslovenských výtvarných umelcov, Východoslovenská galéria v Košiciach, Sk 
2013 Salón 2013, Galéria Átrium, Prešov
2013 Tatranské meditácie, Galéria Encián Skalnaté pleso - prvá výstava na najvyššej položenej galérie v
strednej Európe
2012 Salón 2012, Galéria Átrium, Prešov, Sk
2012 888, Creative Design Gallery, Prešov, Sk
2012 DIVERSITY, Sarišská galéria, Prešov, Sk
2012 ČIERNE DIERY, Mestská galéria v Bardejove, Bardejov, Sk
2011 Prešovské výtvarné spektrum, Krajské múzeum v Prešove, Sk
2011 Cyklus viacerých výstav a projektov pod názvom VEČERY FANTÁZIE, BIZARRE, Prešov, Sk
2010 Výber z 3.BIENÁLE voľného výtvarného umenia 2010, Galéria S.V.U. Mánes Diamant, Praha , Česká
republika 
2010 PERFORMANCE: Picture in man, man in picture, Šarišská galéria v Prešove, Sk
2010 3.BIENÁLE voľného výtvarného umenia 2010, Dom umenia, Bratislava , Sk
2010 EXPERIMENTs, Wave , Prešov, Sk

2008 Výber z 2.ročníka Bienále výtvarného umenia 2008, Galéria S.V.U. Mánes Diamant, Praha , Česká
republika
2008 Bienále voľného výtvarného umenia 2008, Výstavná sieň Slov.výtvarnej únie, Bratislava, Sk
2008 Strata (s)vedomia, Malá galéria, Nowy Sacz, Polsko
2008 Výber z tvorby, Galéria per Spektrum, Prešov, sk
2008 Prešovské Per Spektrum, Galeria B.Chromeho, Krakow, Poľsko
2008 Prešovská Kalvária-Detoxikácia duše 30, Galéria Per Spektrum, Prešov, Sk
2007 Umenie 2007, Dom umenia, Bratislava
2007 Vianočné spektrum, Galéria per Spektrum, Prešov, sk
2007 Grafika 30, Átrium, Floriánova 4, Prešov, Sk
2007 Hong Kong Graphic Art Fiesta 2007, Exhibition Gallery, Hong kong, Čína
2007 My world 30, Amslico a Pricewaterhouse Coopers, Bratislava, Sk
2007 Prešovské Per Spektrum, Umelecká beseda, Bratislava, Sk
2007 Krajiny duše, Artepolis, Madrid, Španielsko
2007 Východoslovenský salón ´07, Galéria na Hlavnej 44, Prešov, Sk
2007 Prešovský salón ´07, Galéria na Hlavnej 44, Prešov, Sk
2007 Synergia, Galéria 1-3, Nyíregzháza, Maďarsko
2006 Salón 06, Šarišská galéria, Prešov, Sk 
2006 Salon 2006, Galeria Dawna synagoga, Novy Sacz, Poľsko
2006 3. východoslovenský salón 2006, Galéria na Hlavnej 44, Prešov, Sk 
2006 2.medzinárodný výtvarný plenér 06, Galéria Átrium, Prešov, Sk
2006 Prešovskí výtvarníci v Užhorode, Zakarpatské múzeum ľudovej architektúry a bývania v Užhorode,
Ukrajina
Autorské i kolektívne výstavy realizuje každoročne od roku 1996.

OCENENIA :
2000 - Čestné uznanie, v kategórii študentov škôl umeleckého smeru v súťaži exlibris 
Praha - srdce Europy , Praha, Česká republika
2000 - Čestné uznanie v Medzinárodnom bienále mladých výtvarníkov do 35 rokov 
VOX HUMANA, Ostrava, Česká republika
2001 - Čestné uznanie riaditeľa Tatrabanky za voľnú tvorbu študentov Fakulty výtvarných 
umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Slovensko

ČLENSTVO:
Slovenská Vytvarná Únia 
IAA (International Association of Art) – AIAP, NGO, ONG
Per Sprectrum , Prešov
Átrium, Prešov

KONTAKT:
Email: jurasekk@gmail.com
Tel.kontakt na autora: +421 907 599 935

Partneri projektu


Podporujeme

Rádio Mária