Kúsok neba & kúsok zeme - Vladislav Malast

Trvanie výstavy: 
02.09.2014 - 14:3030.09.2014 - 19:00

Milí hostia Domu Quo Vadis,

výstavu deviatich obrazov, ktoré sa Vám v týchto dňoch predstavujú, som pôvodne zamýšľal nazvať „Obrazy a obrázky“. Názov by viac poukázal na ich formálnu vlastnosť: môžu byť vnímané ako maľované koláže vyskladané z množených, zrkadlených či rôzne geometricky usporiadaných „obrazov v obraze“. To, čo pritom skladajú a rozkladajú, sú často prevzaté vzory, napríklad malieb starých majstrov. A tiež sú viac-menej dôsledne vedenou maľbou, dnes často označovanou ako „poctivá“ – pravda, podľa zdatností autora, amatérskeho maliara – aj pre tento dôvod to slovíčko s veľmi jemnou iróniou, „obrázky“. V tomto prostredí, kde sú dnes obrazy vystavené, však považujem za vhodnejší súčasný názov. Lepšie Vám môže pomôcť pri nadviazaní duchovného dialógu, a to aj napriek tomu, že vznik diel nenapĺňal čisto náboženský program. Veď to by náš názov výstavy mohol ostať iba pri jeho prvej (nebeskej) polovici. A to by bola škoda. Pamätáte sa na film Buďte dobrí ak môžete? Svätý Ignác sa v ňom milo nahneval na svätého Filipa z Neri, lebo učil deti, že Boh je „hore na nebi“. Ten sa pravdaže bránil známymi slovami z modlitby Pána, ale my dnes dobre vieme, že tento svätec videl a chválil Boha vo všetkom dobrom, čo žil vo svete. A tak Vám ponúkam nie Ukrižovanie samé o sebe, ale mladé návštevníčky v múzeu v belgickom Leuven, ktoré stoja pred Ukrižovaním od Michiela van Coxie. Prezentujem Vám nielen býka na obraze štyroch evanjelistov, ale hneď aj na obraze štyroch španielských toreadorov. Inde figurujú fantazijné citácie od Maxa Ernsta, no tie naopak neostali bez stôp kresťanskej kultúry: rozpoznávate medzi nimi fragmenty z obrazu sv. Cecílie? A ostatné je už teraz na Vás. Prajem Vám príjemné pozeraniei zamýšľanie.

Vladislav Malast, autor

Partneri projektu


Podporujeme

Rádio Mária