Matúš Zajac: Podoby viery

Trvanie výstavy: 
02.05.2012 - 16:0031.05.2012 - 19:30
 
Pozývame Vás na otvorenie fotografickej výstavy a zároveň aj prezentácie knižky fotografa Matúša Zajaca Podoby viery. Ako kurátor  ýstavy vystúpi pán Frantíšek Mikloško a za vydavateľstvo Michala Vaška pani Gabriela Smolíková. Autor na knižke pracoval vyše 20 rokov. Fotografie nachádzajú človeka v okamihoch prežívania toho zvláštneho vzťahu, ktorý svojim tajomstvom človeka fascinuje a v istom  mysle i očisťuje. Matúš Zajac siahol do útrob duchovna, do priestoru strachu a blaženosti zároveň. Mnohoraké okamihy, ktoré v inakosti prejavu ukazujú iné životné smerovanie. Zlučujú sa však v jednom bode. V ľudskej  duši, ktorá prahne po nekonečnosti. Detailne možno pozorovať veľkosť ducha človeka i jeho malosť. Silu a slabosť. Zmysel pre originalitu i povrchnosť. Sledujúc jednotnú myšlienku – Boh je bez vyznania.

Partneri projektu


Podporujeme

Rádio Mária