Roma ART - Výstava Rómskych umeleckých diel

Trvanie výstavy: 
14.05.2014 - 16:0031.05.2014 - 21:00

Pozývame Vás na otvorenie výstavy rómskych umeleckých diel v Dome Quo Vadis. Hosťom bude umelecký rezbár Milan Krajňák a hrať bude kapela Čičava band. Výstava potrvá do konca mája.

Pastoračné centrum Rómov bolo zriadené v roku 2005 prešovským arcibiskupom ThDr. Jánom Babjakom, SJ. Jeho činnosť zastrešuje občianske združenie Horúci tím.

Víziou je: „Rastúci tím ľudí, ktorí budú vplývať a pracovať na tom, aby evanjelium a jeho zásady prenikli do rómskych komunít.“

Začínali sme s dvoma malými skupinkami – spolu cca. 15 mužov a chlapcov a na stretávanie nám na osade v Hlinnom stačila prerobená garáž. Naše aktivity sa postupne rozšírili na osady v Čičave, Hlinnom, Soli, Bystrom, Čaklove, Zámutove, Jastrabí n/T.

Základ tvoria pravidelné stretávania rôznych formačných skupiniek priamo na rómskych osadách.

Od roku 2006 sme začali s formačnou školou pre rómskych dobrovoľníkov, formou víkendových stretnutí v PCR. Jedným z našich hlavných zámerov a tiež zámerom týchto škôl je vyformovať  lídrov z radov Rómov, ktorí budú vo svojich komunitách spolupracovať a pracovať na rozvoji duchovného, kultúrneho i spoločenského života.

Aktivity priamo v PCR sú popri aktivitách pre obyvateľov Čičavy, ktoré bežia i počas týždňa, tiež pobytové.

viac informácií tu

Partneri projektu


Podporujeme

Rádio Mária