Svietenie 6

Trvanie výstavy: 
01.03.2022 - 15:0031.03.2022 - 21:00

Peter Sedlák, 1966, Prešov
Učiteľ na CZUŠ sv. Mikuláša v Prešove, grafik, karikaturista, fotograf…

K fotodokumentu
Od roku 2012 pracujem na sérii dokumentárnych fotografií s námetom – zasvätení ľudia, kňazi, rehoľníci, veriaci ľudia, liturgia, obrad, chrám… pod pracovným názvom “svietiene” (svietiť, svetlo – tieň...).
Je to môj prejav vďaky za dobrodenia, ktoré mi preukázal Najvyšší Tvorca v ťažkej situácii života, prostredníctvom kňazov a ľudí, ktorí ma učia pravej viere.

Nateraz ostatná, 6. séria, je výberom fotografií z rokov 2017 – 2020, fotografovaných na klasický prevažne čierno-biely filmový materiál. Je to súbor portrétov kňazov, biskupov, slávení a chrámov u nás, v Chorvátsku, Slovinsku, Poľsku a Taliansku.

Partneri projektu


Podporujeme

Rádio Mária