Tajomstvá - Výstava obrazov Emílie Hollej

Trvanie výstavy: 
29.09.2013 - 22:0020.10.2013 - 19:00

Pozývame Vás na výstavu obrazov akad. maliarky Emílie Hollej s názvom Tajostvá.

Emília Hollá po štúdiu na SŠUP v Bratislave a skončení štúdia výtvarnej výchovy na filozofickej fakulte bola v roku 1976 evidovaná ako výtvarný umelec pri SFVU, čo jej umožnilo mať slobodné povolanie, a tak mohla študovať ďalej. V roku 1980 ukončila štúdium maľby na Akadémii výtvarných umení v Krakove. Skončila aj štúdium teológie v Badíne a  podiplomové štúdium umenia na liturgickom inštitúte Pápežskej teologickej akadémie v Krakove. Od roku 1976  okrem účasti na početných výstavách na Slovensku, v Čechách a Poľsku mala doteraz šesť samostatných výstav, z toho tri v Macedónsku. V rámci Slovenskej výtvarnej únie je Emília Hollá členom združenia Art Club
60+8.  S jej  obrazmi môžeme stretávať na výstavách umelcov tohto zoskupenia. Žije a tvorí v Ružomberku. Autorka sa často inšpiruje náboženskou tematikou, ktorú posúva do roviny meditácie. Ťažisko terajšej výstavy v Dome Quo vadis tvoria obrazy posledného obdobia, inklinujúce k abstraktnejšiemu vyjadrovaniu s citlivým prístupom k biblickým tajomstvám. Výstava pod názvom Tajomstvá je otvorená od 30.IX. do 20.X.2013.  Vernisáž bude 30.IX. o 18. hod.  Komisárkou výstavy je PhDr. Klára Kubíková. Srdečne ste vítaní.

Výstava je realizovaná s podporou grantového programu Mesta Bratislava Ars Bratislavensis.

Nejde o tajomstvá v zmysle ezoteriky, ale dotyk s tajomstvami, ktoré nás obklopujú – prekvapenia tajomstiev prirodzeného sveta, či stretávanie sa z tajomstvami duchovnými - tajomstvami prežívaných utrpení, radostí, cez Cirkev podávaných sviatostí, tajomstvá dotykov Božích. Môžeme pochopiť z nich len toľko, koľko nám ich odkryje Boh sám. Boh nás prevyšuje svojou podstatou v nekonečnej miere, nikdy ho nepochopíme úplne. Tajomstvami obalené Jeho diela, situácie smutné  i radostné, ktorými nás svojou láskou vychováva, často presahujú  náš pochop a niekedy sú v protiklade s našimi plánmi či túžbami. Nerozumieme im , k prístupe k nim opierame sa len o dôveru
a vieru. Nerozumieme Jeho niekedy akoby rozmarnej, pre nás nepochopiteľnej láske, ale dôverujeme jej.- Jeho múdrosť, vševedúcnosť, prezieravosť je spojená práve s touto Jeho nevyčerpateľnou nesmiernou láskou. Dôvera k Otcovej láske prináša pokoj.

Partneri projektu


Podporujeme

Rádio Mária