Women 40+

Trvanie výstavy: 
06.03.2024 - 18:0027.03.2024 - 18:00
Dátum vernisáže: 
06.03.2024 - 18:00

„Ženou sa nenarodíte, stávate sa ňou,“
povedala svojho času slávna francúzska spisovateľka a filozofka Simone de Beauvoirová. A skutočne! Žena sa stáva ŽENOU akoby po krôčikoch, pod vplyvom najrôznejších okolností, životných skúseností, v priebehu nikdy nekončiaceho dialógu so sebou, v procese poznávania a sebaspoznávania sa. Najnovší cyklus fotografií Tomiho Thora s názvom Women 40+ (Žena 40+) hlása návrat k „Eve“, teda k prirodzenosti, k prazákladu. Predstavuje v ňom ženy, ktoré spája nielen približne rovnaký vek (40+), ale – čo je oveľa dôležitejšie – skutočnosť, že svoju podstatu neustále napĺňajú zásadnými esenciami: inteligenciou, pôvabom, osobnostnou a profesijnou orientáciou, životným príbehom, emóciami či spôsobom nazerania na svet. Čistá línia, posun k čiernobielej fotografii, jednoduchosť, no pritom sofistikovanosť fotografického stvárnenia sa ukázali ako výborná voľba, ktorá dovoľuje rezonovať ženstvu vo všetkých jej konkrétnych i metaforických podobách. Portréty bez prvoplánových efektov a retuše sprostredkúvajú autentický, pravdivý obraz súčasnej ženy, interpretovaný pohľadom muža- fotografa. Pridanou hodnotou, ktorá dopĺňa vizuálnu rovinu projektu o literárny rozmer, sú básne Andrey Ágg, písané „na mieru“ jednotlivým portrétom. V jej veršoch ožíva žena hravá, občas zasnená, éterická, vnímavá, ale aj nebezpečná či neprístupná. Teda presne taká, akou zrelá štyridsiatnička je alebo môže byť. A ak som svoje riadky začala citátom, žiada sa mi ich rovnakým spôsobom aj zakončiť. Neviem si totiž predstaviť lepší záver ako ten, ktorý sprítomňujú slová herečky Audrey Hepburnovej: „Pravá krása ženy sa rokmi zväčšuje.“ A aktuálny fotografický cyklus Tomiho Thora je toho jasným dôkazom.

 

Andrea Ágg
Poetka a novinárka, no predovšetkým manželka a mama Andrea Ágg sa narodila 29. 4.1979 v Šuranoch, no celé detstvo a ranú mladosť prežila v Nových Zámkoch. Prvá básnická zbierka s názvom Bariéra (1997, Vydavateľstvo Odkaz) jej vyšla už ako stredoškoláčke. Hneď potom sa vybrala do Anglicka spoznávať svet. Po roku sa vrátila na Slovensko a venovala sa štúdiu anglického jazyka a jeho výučbe. Vyštudovala Masmediálnu komunikáciu na UCM v Trnave a po štátniciach odišla opäť do sveta. Štyri roky strávila v Londýne, kde popri práci navštevovala aj žurnalistické kurzy. Po návrate pracovala vo viacerých redakciách ako redaktorka. V roku 2020 jej vyšla druhá básnická zbierka s názvom MUSELO TO PRÍSŤ. Rovnomenná báseň obletela v čase prvej vlny koronavírusu nielen Slovensko, ale bola preložená do 11 cudzích jazykov. Autorka sa aktuálne venuje vlastným literárnym projektom. Pracuje na niekoľkých knihách nielen pre dospelých, ale aj pre deti.

 

Tomi Thor
Narodil sa 9. 12. 1973 v Nových Zámkoch v znamení strelca a byvola. V roku 1992 maturoval na Gymnáziu v Nových Zámkoch. V roku 2000 úspešne ukončil štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. So svojou tvorbou sa predstavuje aj pod pseudonymom Samot Roht. Je členom Zväzu slovenských fotografov v Ružomberku a fotoklubu HELIOS v Komárne. Vo svojej voľnej fotografickej tvorbe skúša, experimentuje s technikami fotografie, hľadá možnosti pre mnohovýznamové vyjadrenia abstraktného, ale aj reálneho sveta, ľudskej duše a citov. Na jeho fotografiách vidieť harmonický a disharmonický stav duše umelca – fotografa. Tomi Thor preferuje výtvarnú, experimentálnu a intermediálnu fotografiu, predovšetkým čierno–bielu. Štylizácia je jeho hlavný výrazový prostriedok. Má za sebou niekoľko úspešných autorských a kolektívnych výstav. Získal viaceré významné ocenenia na celoslovenských a zahraničných súťažiach.

Partneri projektu


Podporujeme

Rádio Mária