Výstavy

Trvanie výstavy: 1. 6. 201629. 6. 2016

Pozývame Vás na výstavu žiakov výtvarného odboru Základnej umeleckej školy Sv. Cecílie

Otvorenie výstavy sa bude konať 2. júna o 17:00

Trvanie výstavy: 2. 5. 201630. 5. 2016

Pri príležitosti Svätého roku milosrdenstva Vás pozývame na predajnú výstavu

Kataríny Böhmovej a Michaely Klimanovej Trizuljakovej s názvom

Modlitba svetla

Vernisáž k výstave sa bude konať v utorok 3.5.2016 o 18:00

Trvanie výstavy: 31. 3. 201628. 4. 2016

pozývame Vás nechať sa naladiť kresbami akad.maliarky Kataríny Horváthovej - Pripkovej.

Študovala grafiku na VŠVU v Bratislave (prof. Vladimír Popovič). Vyjadruje sa médiom maľby, kresby, inštalácie, vo svojej tvorbe predstavuje svoj osobný pohľad na kresťanské a sociálne témy. Pracuje s realistickým, ale aj abstraktným výtvarným vyjadrením. Využíva  hypperealistický (fotorealistický) spôsob tvorby, ktorý zobrazuje realitu na základe jej fotografického záznamu. Venuje sa pedagogickej práci na ZUŠ v Trnave, žije a tvorí v Dobrej vode pri Trnave.

Trvanie výstavy: 2. 3. 201629. 3. 2016

Pozývame Vás na výstavu Václava Lamra, kolekcia obrazov s Biblickou tematikou.

Václav Lamr – ZMIERENIE
Václav Lamr (*1943), český výtvarník z Prahy, vo svojej tvorbe originálnym spôsobom zobrazuje biblické témy. Jeho výtvarné výrazové prostriedky, farebnosť a prorocká nadčasovosť sú jedinečné. Obrazy Václava Lamra nesú hlboké posolstvá skryté v rôznych symbolických vyobrazeniach.
Ako sám hovorí, svojou tvorbou sa snaží prinášať ZMIERENIE medzi rôznymi skupinami ľudí. Evanjelium Ježiša Krista odstraňuje bariéry medzi ľuďmi, aj medzi národami. Zmierenie je dnes dôležité v boji proti antisemitizmu a rôznym formám rasizmu. Cyklus posolstiev Dávidovej hviezdy vznikal v priebehu konferencií zmierenia v českých mestách, v ktorých Židia a kresťania na spoločných bohoslužbách čítali mená obetí holokaustu v jednotlivých mestách.
Výstavou v Bratislave Václav Lamr nadväzuje na tradíciu kresťanských výtvarníkov z minulosti, aby v súčasnosti svojou tvorbou kompenzoval absenciu identity vedomia duchovných koreňov našich národov. V dobe, v ktorej žijeme, je nutné, aby umenie jasne poukazovalo na naše židovsko-kresťanské pramene – ich zdroje a základy, aby boli zvlášť mladí ľudia privádzaní k poznaniu a prijatiu hodnôt, ktoré ľudí pozitívne formovali a môžu im dať silu k správnym rozhodnutiam aj dnes.

Trvanie výstavy: 31. 1. 201628. 2. 2016

Pozývame Vás na výstavu textilných koláží Evy Trizuljakovej

Znamenie ženy

Benefičná výstava na podporu Poradne Alexis, spojená s predajom umeleckých diel. Výťažok z predaja pôjde v plnom rozsahu na podporu jej projektov. Poradňa Alexis poskytuje pomoc neplánovane tehotným dievčatám a ženám.

Vernisáž výstavy sa uskutoční 1. februára o 17:00

Kurátorka výstavy: Pavla Lazárková Trizuljaková

Výstava sa koná pod záštitou Anny Záborskej, poslankyne Európskeho parlamentu.

Trvanie výstavy: 6. 1. 201630. 1. 2016

V Januári Vás pozývame pozrieť si výstavu Farebné svety autorky Libuše Čtverákovej.

Viac o autorkinej tvorbe na FB: Libuse Ctverakova Farebne svety

Trvanie výstavy: 2. 11. 201529. 11. 2015

Pozývame Vás na výstavu Maľovacieho stretka, ktorého členovia výtvarne znázornili verše Jánovho evanjelia: "Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať." (Jn 13, 34-35)

Výstava bude v prednáškovej miestnosti na poschodí

Trvanie výstavy: 30. 11. 201521. 12. 2015

Pozývame Vás na výstavu Michala Žáka, kedy do života uvedie komiksový príbeh "Peter Fourier" alebo "Nikomu neškodiť, každému osožiť"

Kurátor výstavy" Michal Benedik

Trvanie výstavy: 1. 11. 201528. 11. 2015

Raná starostlivosť n.o. pre rodiny s deťmi s viacnásobným znevýhodnením a fotograf Peter Župník Vás pozývajú na výstavu fotografií s názvom

Trochu iný ríbeh

Trvanie výstavy: 9. 10. 201529. 10. 2015
Milí priatelia,
 
pozývame Vás na vernisáž výstavy
 
ANDREA ČEPIŠŠÁKOVÁ: Ikony
 
v piatok 9. októbra o 18 hod. v Dome Quo Vadis, Hurbanovo nám. 11, Bratislava. 

Kurátorka: Daniela Čarná
V sobotu 10. 10. 2015 o 20 hod. sa uskutoční autorská komentovaná prehliadka výstavy. 
Výstava sa koná v rámci festivalu BLAF a potrvá do 30. 10. 2015.
 
Andrea Čepiššáková (1973) do tvorby vkladá špecifický temperament, podporený osobnými príbehmi – nezávisle na médiu s ktorým práve pracuje. Študovala keramiku na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (Doc. Ivica Langerová-Vidrová), na Hochschüle for Angewandte Kunst vo Viedni a absolvovala študijný pobyt v Mexiku. Pôsobí v Košiciach, kde popri voľnej tvorbe a niekoľkým realizáciám do sakrálneho priestoru (kotol Jána Bosca v Prešove), dlhodobo realizuje aktivity zbližujúce súčasné umenie a sakrálne prostredie, podieľa sa napr. na organizovaní košického Festivalu sakrálneho umenia. Vystavuje doma aj v zahraničí, jej tvorba bola zastúpená napr. na výstave Sacral Elementum II. v Galérii umelcov Spiša (2013) a na výstave Očami (ne)viditeľné. Reflexia kresťanstva v súčasnom umení v Dome umenia Bratislava (2011) a na viacerých výstavách súčasnej keramiky (napr. Súčasná keramika, Krosno, Poľsko, 2007).
 
Výstava v galérii Domu Quo Vadis prezentuje cyklus autorských ikon, ktoré vznikali v roku 2007. Ide o cyklus vyše tridsiatich komorných tabúľ, niektoré majú formu diptychu alebo triptychu. Ikona písaná na dreve (z gr. eikón – obraz) s námetom svätcov, má svoj prísne stanovený spôsob, akým vzniká. Ikony Andrei Čepiššákovej sú však iné. Buduje si v nich osobnú symboliku, ktorá nevychádza z tradičných atribútov, nie je ani klasickou hagiografiou. K svätcom pristupuje cez osobný vzťah, puto, príbeh, zážitok. Majú formu denníkov – prelínajú sa v nich symboly popkultúry, pohľadnice, poznámky, súhvezdia, mapy navštívených miest, symboly detského sveta, či ready-mades –  každodenné predmety či novovytvorené relikvie, ktoré zvykne autorka k ikonám inštalovať. Vedome pracuje s mierou štylizácie a naivnej maľby, parafrázujúc ľudovú zbožnosť, ktorú tu nahrádza vlastný systém kódovania, no nechýba im ani nadhľad a humor. Jej ikony nám odhaľujú niečo z autorkinho sveta, niečo so života svätcov, ale ponechávajú dostatočný priestor pre osobnú interpretáciu a vlastný príbeh diváka. Podobne ako Dorota Sadovská, Matúš Lányi, Ignác Kasan a čiastočne aj Marko Blažo, Štefan Papčo či Stano Masár, je aj Andrea Čepiššáková jednou z autoriek na aktuálnej scéne, ktorá ponúka na tému sakrálneho vlastný vyhranený názor.

Stránky

Partneri projektu


Podporujeme

Rádio Mária