Výstavy

Trvanie výstavy: 1. 12. 201419. 12. 2014

Pozývame Vás na výstavu obrazov Pavla Dominika Solára pod názvom Nezastaviteľný.

Výstava bude slávnostne otvorená v pondelok 1. decembra o 17:30

Trvanie výstavy: 9. 2. 201527. 2. 2015

Pozývame Vás na výstavu kresieb Jozefa Absolona s pôstnou tématikou pod názvom Krížová cesta

Vernisáž sa nebude konať.

Trvanie výstavy: 12. 11. 201431. 12. 2014

Združenie príbuzných, priateľov a ľudí s psychickými poruchami - KRÍDLA, Vás srdečne pozýva na výstavu výtvarných diel, ktoré vznikli na tvorivých dielňach v rehabilitačnom centre KRÍDLA pod vedením akad. sochára Vladimíra Kordoša v Októbri 2014.

Obrazy sú vystavené v spodnej miestnosti
http://www.zdruzeniekridla.sk/o-nas

Trvanie výstavy: 4. 11. 201428. 11. 2014

Pozývame Vás na výstavu fotografií Adama Klottona s názvom Po stopách sv. Františka z Assisi. Fotografie zachytávajú miesta, kde kedysi žil a pôsobil svätý František. Vernisáž k výstave bude v utorok 4. novembra o 17:30

Trvanie výstavy: 3. 11. 201430. 11. 2014

Pozývame Vás na Putovnú výstavu Z. Dzurjanina, ktorá je súčasťou projektu Kostoly Slovenska, s názvom Kostoly svätých Cyrila a Metoda.

Výstavu otvorí Pavol Demeš 3. novembra o 17. hodine

Výstava sa bude nachádzať v prednáškovej miestnosti na poschodí

Trvanie výstavy: 1. 10. 201431. 10. 2014

Dom Quo Vadis v Bratislave v spolupráci s Občianskym združením Slovenská spoločnosť pre spina bifida a hydrocefalus Vás pozýva na výstavu fotografií s názvom

Odkryme ich potenciál, vráti sa naša investícia!

Počas konania výstavy, 25. októbra je aj Svetový deň spiny bifidy a hydrocefalu.

Barborka na obrázku... ... nemôže robiť všetko! Ale kto môže? Snáď Boh! Sme radi, že môže robiť všetko s nami jej vlastným spôsobom.Každý človek má slobodu mysle, slobodu citu, slobodu pohybu. Deti by sa to mali naučiť, spoločnosť by sa to mala naučiť. Hendikepované deti majú silu ukázať, že bariéry, ktoré musia ony prekonať nie sú tak veľké ako bariéry spoločnosti prijať hendikepovaných ľudí.
Autor fotky i textu: Ing. K. Turčeková – mama Barborky žijúcej so spinou bifidou (rázštepom chrbtice) a hydorcefalom

Výstava sa koná v rámci projektu Ars Bratislavensis

Trvanie výstavy: 2. 9. 201430. 9. 2014

Milí hostia Domu Quo Vadis,

výstavu deviatich obrazov, ktoré sa Vám v týchto dňoch predstavujú, som pôvodne zamýšľal nazvať „Obrazy a obrázky“. Názov by viac poukázal na ich formálnu vlastnosť: môžu byť vnímané ako maľované koláže vyskladané z množených, zrkadlených či rôzne geometricky usporiadaných „obrazov v obraze“. To, čo pritom skladajú a rozkladajú, sú často prevzaté vzory, napríklad malieb starých majstrov. A tiež sú viac-menej dôsledne vedenou maľbou, dnes často označovanou ako „poctivá“ – pravda, podľa zdatností autora, amatérskeho maliara – aj pre tento dôvod to slovíčko s veľmi jemnou iróniou, „obrázky“. V tomto prostredí, kde sú dnes obrazy vystavené, však považujem za vhodnejší súčasný názov. Lepšie Vám môže pomôcť pri nadviazaní duchovného dialógu, a to aj napriek tomu, že vznik diel nenapĺňal čisto náboženský program. Veď to by náš názov výstavy mohol ostať iba pri jeho prvej (nebeskej) polovici. A to by bola škoda. Pamätáte sa na film Buďte dobrí ak môžete? Svätý Ignác sa v ňom milo nahneval na svätého Filipa z Neri, lebo učil deti, že Boh je „hore na nebi“. Ten sa pravdaže bránil známymi slovami z modlitby Pána, ale my dnes dobre vieme, že tento svätec videl a chválil Boha vo všetkom dobrom, čo žil vo svete. A tak Vám ponúkam nie Ukrižovanie samé o sebe, ale mladé návštevníčky v múzeu v belgickom Leuven, ktoré stoja pred Ukrižovaním od Michiela van Coxie. Prezentujem Vám nielen býka na obraze štyroch evanjelistov, ale hneď aj na obraze štyroch španielských toreadorov. Inde figurujú fantazijné citácie od Maxa Ernsta, no tie naopak neostali bez stôp kresťanskej kultúry: rozpoznávate medzi nimi fragmenty z obrazu sv. Cecílie? A ostatné je už teraz na Vás. Prajem Vám príjemné pozeraniei zamýšľanie.

Vladislav Malast, autor

Trvanie výstavy: 2. 6. 201430. 6. 2014

Byť neznámy aj známy. Vedieť spojiť dva úplne rozdielne svety. Prijať to, čo ich oddeľuje. Žiť život trochu inak. Pozývame Vás na vernisáž a výstavu o tom, ako sme žili žijeme ako mzungu

Trvanie výstavy: 14. 5. 201431. 5. 2014

Pozývame Vás na otvorenie výstavy rómskych umeleckých diel v Dome Quo Vadis. Hosťom bude umelecký rezbár Milan Krajňák a hrať bude kapela Čičava band. Výstava potrvá do konca mája.

Pastoračné centrum Rómov bolo zriadené v roku 2005 prešovským arcibiskupom ThDr. Jánom Babjakom, SJ. Jeho činnosť zastrešuje občianske združenie Horúci tím.

Víziou je: „Rastúci tím ľudí, ktorí budú vplývať a pracovať na tom, aby evanjelium a jeho zásady prenikli do rómskych komunít.“

Začínali sme s dvoma malými skupinkami – spolu cca. 15 mužov a chlapcov a na stretávanie nám na osade v Hlinnom stačila prerobená garáž. Naše aktivity sa postupne rozšírili na osady v Čičave, Hlinnom, Soli, Bystrom, Čaklove, Zámutove, Jastrabí n/T.

Základ tvoria pravidelné stretávania rôznych formačných skupiniek priamo na rómskych osadách.

Od roku 2006 sme začali s formačnou školou pre rómskych dobrovoľníkov, formou víkendových stretnutí v PCR. Jedným z našich hlavných zámerov a tiež zámerom týchto škôl je vyformovať  lídrov z radov Rómov, ktorí budú vo svojich komunitách spolupracovať a pracovať na rozvoji duchovného, kultúrneho i spoločenského života.

Aktivity priamo v PCR sú popri aktivitách pre obyvateľov Čičavy, ktoré bežia i počas týždňa, tiež pobytové.

viac informácií tu

Trvanie výstavy: 14. 4. 201430. 4. 2014

PROGRAM: Príhovor farára Jána Adamusa, poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na oprave • Vernisáž výstavy

o dejinách kostola sv. Jána z Mathy • Prednáška o ráde Trinitárov, o dejinách ich bratislavského kláštora a neskôr

farského kostola sv. Jána z Mathy a o výsledkoch nového pamiatkového prieskumu (Mgr. Maroš Mačuha)

• Baroková hudba Tomáš Surý (o.z. Theatrica) • Uvidíte aj vernú rekonštrukciu odevu stredovekého

trinitárskeho mnícha a Templárskych rytierov z 12. storočia v plnej zbroji • Moderuje Maroš Mačuha

Pondelok 14. apríla 2014 o 17.00 hod.,

v pastoračnom centre Dom Quo Vadis na Hurbanovom námestí

Zároveň Vás pozývame na občerstvenie.

Zbierka na obnovu fasády kostola pokračuje. Prispejte prosím aj vy na účet číslo: 1234512345/6500

Výstava potrvá do konca apríla.

Stránky

Partneri projektu


Podporujeme

Rádio Mária