Výstavy

Trvanie výstavy: 13. 12. 201321. 1. 2014

Pozývame Vás na výstavu fotografií Lenky Adamčíkovej Kostolanskej zo svojej cesty po juhoamerickom Peru.

Trvanie výstavy: 26. 11. 201320. 12. 2013

Srdečne pozdravujeme a pozývame Vás na výstavu "Obrazové krédo manželov Zuzany a Anreja Botekovcov", ktorá sa uskutoční  na záver Roku viery v dňoch 27. 11. - 20. 12. 2013 v našom Dome Quo vadis v Bratislave s prispením grantového programu  Ars Bratislaviensis.

Trvanie výstavy: 21. 10. 201323. 11. 2013

Pri príležitosti 20. výročia otvorenia Gymnázia sv. Uršule v Bratislave Vás srdečne pozývame na vernisáž výstavy

Farebné stretnutia

Trvanie výstavy: 29. 9. 201320. 10. 2013

Pozývame Vás na výstavu obrazov akad. maliarky Emílie Hollej s názvom Tajostvá.

Emília Hollá po štúdiu na SŠUP v Bratislave a skončení štúdia výtvarnej výchovy na filozofickej fakulte bola v roku 1976 evidovaná ako výtvarný umelec pri SFVU, čo jej umožnilo mať slobodné povolanie, a tak mohla študovať ďalej. V roku 1980 ukončila štúdium maľby na Akadémii výtvarných umení v Krakove. Skončila aj štúdium teológie v Badíne a  podiplomové štúdium umenia na liturgickom inštitúte Pápežskej teologickej akadémie v Krakove. Od roku 1976  okrem účasti na početných výstavách na Slovensku, v Čechách a Poľsku mala doteraz šesť samostatných výstav, z toho tri v Macedónsku. V rámci Slovenskej výtvarnej únie je Emília Hollá členom združenia Art Club
60+8.  S jej  obrazmi môžeme stretávať na výstavách umelcov tohto zoskupenia. Žije a tvorí v Ružomberku. Autorka sa často inšpiruje náboženskou tematikou, ktorú posúva do roviny meditácie. Ťažisko terajšej výstavy v Dome Quo vadis tvoria obrazy posledného obdobia, inklinujúce k abstraktnejšiemu vyjadrovaniu s citlivým prístupom k biblickým tajomstvám. Výstava pod názvom Tajomstvá je otvorená od 30.IX. do 20.X.2013.  Vernisáž bude 30.IX. o 18. hod.  Komisárkou výstavy je PhDr. Klára Kubíková. Srdečne ste vítaní.

Výstava je realizovaná s podporou grantového programu Mesta Bratislava Ars Bratislavensis.

Nejde o tajomstvá v zmysle ezoteriky, ale dotyk s tajomstvami, ktoré nás obklopujú – prekvapenia tajomstiev prirodzeného sveta, či stretávanie sa z tajomstvami duchovnými - tajomstvami prežívaných utrpení, radostí, cez Cirkev podávaných sviatostí, tajomstvá dotykov Božích. Môžeme pochopiť z nich len toľko, koľko nám ich odkryje Boh sám. Boh nás prevyšuje svojou podstatou v nekonečnej miere, nikdy ho nepochopíme úplne. Tajomstvami obalené Jeho diela, situácie smutné  i radostné, ktorými nás svojou láskou vychováva, často presahujú  náš pochop a niekedy sú v protiklade s našimi plánmi či túžbami. Nerozumieme im , k prístupe k nim opierame sa len o dôveru
a vieru. Nerozumieme Jeho niekedy akoby rozmarnej, pre nás nepochopiteľnej láske, ale dôverujeme jej.- Jeho múdrosť, vševedúcnosť, prezieravosť je spojená práve s touto Jeho nevyčerpateľnou nesmiernou láskou. Dôvera k Otcovej láske prináša pokoj.

Trvanie výstavy: 3. 9. 201330. 9. 2013

Pozývame Vás na výstavu obrazov a objektov autorky Beáty Krasňanskej s názvom

Život viery - Živá eucharistia

Vernisáž k výstave sa koná 3. septembra o 18:00 hodine

Výstava je realizovaná s podporou grantového programu Mesta Bratislava Ars Bratislavensis
Trvanie výstavy: 3. 6. 201327. 6. 2013

Pozývame Vás na výstavu Ľuba Michalka, kde máte možnosť vidieť jeho krásne mozaiky.

Vernisáž k výstave sa bude konať 3. júna o 18:00

Viac o autorovi: www.lubomichalko.com

Trvanie výstavy: 7. 5. 201331. 5. 2013

Pozývame Vás na vernisáž ku výstave obrazov mladej autorky Moniky Guttmanovej.

Vernisáž k výstave sa uskutoční 8. mája

Trvanie výstavy: 1. 4. 201330. 4. 2013

Pozývame Vás na výstavu fotografií Mgr. Zdenka Dzurjanina s názvom:

Kostoly Slovenska - Bratislava

pár viet, prečo to vlastne robí...

Projekt som začal robiť na základe inšpirácie knihou Kostoly Bratislavy vydanej ešte v 90.
rokoch. V nej boli kostoly nakreslené rukou. Opakovať už napísané ma nenadchlo, preto
som sa rozhodol, že myšlienku rozšírim.

V roku 2008, keď som sa aj s fotoaparátom vrátil z východného Slovenska, som nad svojím projektom – po slovách môjho otca o zmysluplnosti a využití času – začal rozmýšľať intenzívnejšie. Vznikol teda projekt Kostoly Slovenska, ktorý okrem religióznej podoby má aj podobu turistickú, nakoľko sa snaží poukázať na krásy Slovenska a zároveň zachovať dedičstvo, ktoré nám tu zachovali naši otcovia.
Výstava je prezentáciou sakrálnych stavieb na Slovensku v takej podobe, aká tu ešte nebola. Hoci dnes na nej prezentujem len časť z nespočetných svätostánkov našej krajiny, verím, že aj tie nasledujúce si nájdu medzi Vami záujemcov, ktorí sú zvedaví na to, koľko vlastne na Slovensku máme kostolov a čo sa o nich zaujímavého možno dozvedieť.

Zdenko Dzurjanin <zdenko.dzurjanin@gmail.com>

osobne sa s autorom môžete stretnúť 18.4 o 18:00
http://www.domquovadis.sk/udalost/kostoly-slovenska-bratislava-vynimocny-fotoprojekt

Trvanie výstavy: 6. 2. 20131. 3. 2013

Pozývame Vás na výstavu zo zbierky Ligy za duševné zdravie s názvom

Art BRUT


Liga za duševné zdravie organizuje vo svojej Galérii Nezábudka výstavy, ktorých autormi sú ľudia so skúsenosťou s duševnou poruchou, nemajú výtvarné vzdelanie, ale dlhodobo sa venujú výtvarnej tvorbe pod vedením odborníkov psychológov a výtvarníkov. Tento krát sa výstava koná v priestoroch Domu Quo Vadis v centre Bratislavy. Výstava zo zbierky Ligy za duševné zdravie (ďalej len LDZ) je vyústením dlhoročnej spolupráce LDZ s autormi, ktorým život skomplikovalo duševné ochorenie. Ide o ľudí, ktorí nemajú formálne umelecké vzdelanie, no výtvarná tvorba sa pre nich stala istou formou vyjadrenia a niekedy dokonca aj novou náplňou života. Umelecké stvárnenie vnútorného sveta týchto ľudí so sebou často prináša veľa zaujímavých výtvarných prác, ktoré však väčšinou ostávajú skryté za múrmi psychiatrických zariadení či stacionárov, len s ojedinelou možnosťou prezentovať ich verejnosti. Objavovanie talentovaných pacientov v rámci takýchto zaradení bolo hlavným cieľom vytvorenia ojedinelého projektu GALÉRIA NEZÁBUDKA, ktorý organizuje LDZ od roku 2004.
Každý z autorov je svojbytnou osobnosťou s individuálnym rukopisom, každý z nich má iné vzdelanie, odlišný sociálny pôvod, iné kultúrne a ekonomické zázemie. Styčnými bodmi ich tvorby je osobitosť, autenticita a formálna i obsahová originalita. Tieto charakteristiky sú typické pre umenie, ktoré sa vo svete označuje ako „art brut“.

Kontakt:

Naďa Kančevová, Galéria nezábudka
Olga Valentová, kontakty s verejnosťou
Liga za duševné zdravie,
galeria@dusevnez.sk

Trvanie výstavy: 8. 1. 201331. 1. 2013

Pozývame Vás na výstavu obrazov českej maliarky Aleny Cikovej s názvom Krížová cesta.

Stránky

Partneri projektu


Podporujeme

Rádio Mária