Výstavy

Trvanie výstavy: 2. 5. 201231. 5. 2012
 
Pozývame Vás na otvorenie fotografickej výstavy a zároveň aj prezentácie knižky fotografa Matúša Zajaca Podoby viery. Ako kurátor  ýstavy vystúpi pán Frantíšek Mikloško a za vydavateľstvo Michala Vaška pani Gabriela Smolíková. Autor na knižke pracoval vyše 20 rokov. Fotografie nachádzajú človeka v okamihoch prežívania toho zvláštneho vzťahu, ktorý svojim tajomstvom človeka fascinuje a v istom  mysle i očisťuje. Matúš Zajac siahol do útrob duchovna, do priestoru strachu a blaženosti zároveň. Mnohoraké okamihy, ktoré v inakosti prejavu ukazujú iné životné smerovanie. Zlučujú sa však v jednom bode. V ľudskej  duši, ktorá prahne po nekonečnosti. Detailne možno pozorovať veľkosť ducha človeka i jeho malosť. Silu a slabosť. Zmysel pre originalitu i povrchnosť. Sledujúc jednotnú myšlienku – Boh je bez vyznania.
Trvanie výstavy:

Pozývame na ďalšiu z cyklu výstav, tentokrát Krížová cesta a Tajomstvo čiar od Pavla Dominika Solara. Vernisáž bude 1.3 o 18:00. Výstava potrvá do 24.3. 

"Výber materiálov Pavla Dominika je tak osobitný ako sú aj jeho obrazy, napríklad keď používa obyčajné drevené dosky, v ktorých nachádza už existujúce čiary a motívy, ktoré zakomponuje do svojo obrazu. Pavlova séria 14 zastavení o príbehu umučenia Ježiša Krista sa zdá byť jedným z najlepších z jeho tvorby. Tento príbeh je opísaný na 14 rovnakých drevených sochách, kde sa postupne rozvíja. Celá séria pôsobí ako moderná obnovená verzia príbehu umučenia, ktorá v sebe nesie silný súcit a zanietenie, ktoré si zaslúži pozornosť." (nórsky umelec a učiteľ, Anders Ova)

Trvanie výstavy:

Dovoľujeme si Vás pozvať na výstavu moderného sakrálneho umenia, ktorá sa uskutoční 5. februára 2012 v našom dome Quo Vadis na Hurbanovom námestí.

Vzstavuje amatérsky výtvarník, Ľubomír Ježo, "maľujúci" svoje obrazy "kameňom na kameň", preto treba obrazy vnímať aj dotykom.

Návštevou tejto výstavy, ktorá potrvá do 1. marca, môžete podporiť výstavbu nového kostola najmladšej fary na Slovensku - v obci Ladce 

Trvanie výstavy:

Výstava fotografií mladej autorky Aleny Hrivnákovej.
 

Trvanie výstavy:

Bratislavská arcidiecézna charita Vás srdečne pozýva na výstavu pri príležitosti 20. výročia obnovenia činnosti charity na Slovensku

20 rokov blízko pri človeku

Výstava je prístupná v otváracích hodinách domu Quo Vadis

Trvanie výstavy:

Pozývame Vás na výstavu fotografií Jindřicha Štreita a Leny Jakubčákovej "Za mrežami väznice". Vernisáž je spojená so seminárom na tému Novodobé otroctvo (obchodovanie s ľuďmi).

 

Výstava predstavuje cyklus dokumentárnych fotografií uznávaného českého fotografa a jeho
z prostredia väzníc v Čechách a na Slovensku. Fotografie dokumentujú život odsúdených, prenikajú do
ich duše a v osobnom kontakte zachytávajú ich vnútorné pocity samoty, odlúčenia, túžby po slobode,
ale aj ich sebareflexiu a súdržnosť.
 
V odlúčení – výstava fotografií Leny Jakubčákovej
 
Fotografický cyklus „V odlúčení“ dokumentuje život odsúdených v dvoch slovenských väzniciach
(Prešov, Sabinov). Pokúša sa byť psychologickým prienikom do duše portrétovaných, vyjadriť ich
pocity odlúčenia, smútok za rodinou, túžbu po slobode, ale aj ich sebareflexiu, súdržnosť a zmysel
pre humor. Prezentovaný výber 12-tich fotografií predstavuje odsúdených ako ikony väznice,
prostredníctvom meditatívnych portrétov, ktoré by mali fungovať univerzálne a nadčasovo.
 
Ženská väznica - výstava fotografií Jindřicha Štreita
 
Cyklus fotografií, ktoré vznikli počas natáčania dokumentu režisérky Olgy Sommerovej o ženskej väznici, kde bol Jindřich Štreit súčasťou jej pracovného štábu. Aj keď dokumentovanie v ženskej väznici trvalo iba týždeň, fotografie svedčia o intenzívnej práci, počas ktorej vznikli veľmi osobné fotografie, z ktorých väčšina nebola dosiaľ vystavovaná. „Při fotografické práci záleželo především na osobních kontaktech, které si člověk musel vybudovat. Mluvil jsem s odsouzenými o svých životních zkušenostech a pocitech, které jsem tehdy prožíval a získal jsem si tak jejich důvěru“. Osobná skúsenosť J. Štreita ako väzňa vtedajšieho režimu je, ako sám hovorí, „nepřenositelná“. „Bylo mi velmi líto, že jsem nemohl mít fotoaparát, ale pocity mi zůstaly. Tehdy jsem si říkal, že pokud se z toho někdy dostanu, že se pokusím do tohoto prostředí vrátit“.
 
Vernisáž sa uskutoční v rámci semináru Novodobé otroctvo – Porozumieť a konať, ktorého cieľom je venovať pozornosť novodobému útoku na ľudskú dôstojnosť – obchodovaniu s ľuďmi a rozšíriť poznatky verejnosti o jeho novej forme – nútenej práci. Tento seminár sa v Bratislave uskutočňuje od roku 2008 v rámci projektu Slovenskej katolíckej charity zameranému na pomoc obetiam obchodovania 
s ľuďmi, ale i prevenciu a ochranu. 
Trvanie výstavy:

Výstava o Berlínskom múre: MÚR. Hranica naprieč Nemeckom

"múry" na Slovensku - počas komunizmu...

http://www.november89.eu/
http://www.november89.eu/zoznam_odsudenych/vyhladavanie1.php

Trvanie výstavy:

Dom Quo Vadis Vás pozýva na výstavu fotografií Ing. Mariána Mečiara spojenú s básňami Gabiky Digaňovej.

Otvorenie spojené s vernisážou a hudobným vystúpením mladých umelcov sa uskutoční vo štvrtok, 20.10.2011 o 18:00.

Výstava potrvá do polovičky novembra, ktorý je zároveň aj mesiacom fotografie.

Trvanie výstavy:

Srdečne Vás pozývame na vernisáž Svet v mojom srdci, na ktorej budú vystavené obrazy autistického maliara Františka Totha. Výstava sa bude konať 3. októbra o 18:30.

Trvanie výstavy:

Putovná výstava s názvom Nádej pre Indiu sa tentokrát zastaví v našom Dome, kde si ju budete môcť pozrieť počas našich tradičných otváracích hodín medzi 11.9.2011 a 30.9.2011

Slávnostné otvorenie výstavy sa usukutoční 10.9.2011 o 17:30

Tešíme sa na Vašu návštevu.

 

Slovenská katolícka charita a Dom Quo Vadis

Stránky

Partneri projektu


Podporujeme

Rádio Mária