Výstavy

Trvanie výstavy: 3. 2. 202029. 2. 2020

Katarína Turecká vystavuje v mesiaci február svoj pohľad na ornitológiu.Tu je viac o nej. Študovala na Prírodovedeckej fakulte UK odbor biológia. Zaoberám sa ornitológiou, publikujem svoje pozorovania a fotografovanie prírody je mojim koníčkom. Nie som profesionál, fotografujem pre  potešenie moje a mojich známych.Vydávam aj kalendáre s motívom prírody. Študovala som aj na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity. Angažujem sa aj v tejto oblasti.

Trvanie výstavy: 3. 2. 202029. 2. 2020

Narodila som sa a žijem v Trenčíne. Kreatívna činnosť siaha do obdobia detstva, veľmi rada som kreslila, a vytvárala zaujímavé, nové veci, navštevovala som výtvarnícky krúžok, navštevovala rôzne umelecké workshopy a rôzne umelecké podujatia. Vo svojej pedagogickej praxi som pracovala so stredoškolskou mládežou,  v rámci voľného času mládeže viedla som 12 rokov kreatívny krúžok. S našimi výrobkami sme sa úspešne zúčastňovali celoštátnych výstav.

Trvanie výstavy: 8. 1. 202031. 1. 2020

Špirály II
Autorka výstavy, Mgr.art. Katarína Vavrová sa narodila v roku 1967 v Bratislave, kde vyštudovala Koncertné klavírne umenie na VŠMU v Bratislave a po celú svoju profesnú činnosť sa dodnes venuje klavírnej interpretácii a pedagogike. Bola tiež zakladajúcou a dlhoročnou členkou zboru a komorného inštrumentálneho súboru Chorus Salvatoris pri Jezuitskom kostole v Bratislave, ktorý v tomto roku oslávi svoje 30 výročie založenia.

Trvanie výstavy: 3. 12. 201920. 12. 2019
Trvanie výstavy: 11. 11. 201930. 11. 2019

Kto je autorom vystavovaných fotografií?

Trvanie výstavy: 4. 10. 201931. 10. 2019

Projekt výstavy a knižnej publikácie DETI PATRÓNKY vznikol pri príležitosti 10. výročia spolupráce Katedry fotografie a nových médií na VŠVU v Bratislave s Odborným učilišťom a Domovom sociálnych služieb Rosa na Dúbravskej ceste v Bratislave. Fotografie sociálneho dokumentu boli vytvorené v rámci predmetu Dokumentárnej fotografie v akademických rokoch 2009 – 2019. Autor projektu: doc. MgA. Jozef Sedlák.

Trvanie výstavy: 4. 10. 20193. 11. 2019

Výstava Drahomíry Lányi vychádza z práce s transparentnými materiálmi a ich vrstvením.

Trvanie výstavy: 5. 9. 201930. 9. 2019
Pozývame na výstavu obrazov a koláží akad.mal.Evy Trizuljakovej in memoriam a jej detí.
 
Vernisáž bude 5.9.2019 o 17:00
Výstava potrvá do 30.9.2019
Výstava bude spojená s predajom.
Výťažok bude venovaný na mobilný hospic SLNEČNICA - združenie, ktoré sa stará o zomierajúcich a dlhodobo chorých v domácej starostlivosti v Bratislave.
Trvanie výstavy: 10. 6. 201928. 6. 2019

Pozývame Vás na výstavu

prác žiakov výtvarného odboru ZUŠ sv. Cecílie

Vernisáž výstavy sa bude konať 10.6.2019  o 17:00

Trvanie výstavy: 4. 5. 201931. 5. 2019

Výstava prezentuje práce, ktoré boli vybrané v súťaži 3. ročníka s názvom "Rodina a základné ľudské právo na život" v roku 2019.

Stránky

Partneri projektu


Podporujeme

Rádio Mária