Výstavy

Trvanie výstavy: 8. 10. 202030. 10. 2020

Anotácia: 
Veronika Rónaiová (1951) patrí k významným predstaviteľkám tzv. hyperrealistickej maľby, vychádzajúcej z fotograficky zaznamenanej reality. Pracuje v
médiu maľby, koláže a kresby. Výstava „Apokryf“ v Dome Quo Vadis sa zameriava na jednu z výrazných línií jej tvorby, ktorou vedie tvorivý dialóg s umením minulosti a

Trvanie výstavy: 11. 9. 202030. 9. 2020

Občianske združenie „JuLu - Autizmus ako terapia“ a "Priatelia Quo Vadis, o.z. a Dom Quo Vadis" Vás zo srdca pozývajú na výstavu, ktorá Vám dá možnosť nahliadnuť do sveta autizmu.

Výstava predstavuje 14 príbehov o autizme. Tieto príbehy sú medzi nami. Často prehliadané, nepochopené a neprijaté.

Aj vy to môžete zmeniť.
Premeňme spolu izoláciu na akceptáciu porúch autistického spektra. Rešpektujme spolu autizmus a dodajme tým silu a odvahu mnohým rodinám.

Trvanie výstavy: 1. 6. 202029. 6. 2020
Trvanie výstavy: 6. 4. 202030. 4. 2020

Autorka výstavy Mgr. Katarína Bencová žije v Modre. Maľovanie a kreatívna tvorba rôzneho druhu ju zaujímali už od detstva. Tvorí vo voľnom čase, ale maľovanie využíva aj v práci. Je pre ňu radosťou, o ktorú sa chce podeliť s ostatnými. Vystavuje na spoločných výstavách v MK regióne. Toto je jej prvá samostatná výstava.

Trvanie výstavy: 1. 5. 202031. 5. 2020

4. ročník súťaže RODINA A ZÁKLADNÉ ĽUDSKÉ PRÁVO NA ŽIVOT 

Trvanie výstavy: 2. 3. 202031. 3. 2020

SOM TU
je názov výstavy prác rómskych detí, ktoré vytvorili na tábore v Lomnistej v roku 2018. Deti z osady Dobrá vôľa v Žehre pracovali s hlinou a spolu so Stankou Kotučkovou vytvorili nádherné diela. Obrazy - Motýľ, ktoré namaľovali na dennom tábore v Žehre v roku 2019. V Jelke, kde pokračoval denný tábor v lete 2019 vytvorili deti spolu so Zuzkou Šipošovou - Husenicu. Výstavu realizuje Občianske združenie - Otcov Dom v Jelke.

Trvanie výstavy: 3. 2. 202029. 2. 2020

Katarína Turecká vystavuje v mesiaci február svoj pohľad na ornitológiu.Tu je viac o nej. Študovala na Prírodovedeckej fakulte UK odbor biológia. Zaoberám sa ornitológiou, publikujem svoje pozorovania a fotografovanie prírody je mojim koníčkom. Nie som profesionál, fotografujem pre  potešenie moje a mojich známych.Vydávam aj kalendáre s motívom prírody. Študovala som aj na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity. Angažujem sa aj v tejto oblasti.

Trvanie výstavy: 3. 2. 202029. 2. 2020

Narodila som sa a žijem v Trenčíne. Kreatívna činnosť siaha do obdobia detstva, veľmi rada som kreslila, a vytvárala zaujímavé, nové veci, navštevovala som výtvarnícky krúžok, navštevovala rôzne umelecké workshopy a rôzne umelecké podujatia. Vo svojej pedagogickej praxi som pracovala so stredoškolskou mládežou,  v rámci voľného času mládeže viedla som 12 rokov kreatívny krúžok. S našimi výrobkami sme sa úspešne zúčastňovali celoštátnych výstav.

Trvanie výstavy: 8. 1. 202031. 1. 2020

Špirály II
Autorka výstavy, Mgr.art. Katarína Vavrová sa narodila v roku 1967 v Bratislave, kde vyštudovala Koncertné klavírne umenie na VŠMU v Bratislave a po celú svoju profesnú činnosť sa dodnes venuje klavírnej interpretácii a pedagogike. Bola tiež zakladajúcou a dlhoročnou členkou zboru a komorného inštrumentálneho súboru Chorus Salvatoris pri Jezuitskom kostole v Bratislave, ktorý v tomto roku oslávi svoje 30 výročie založenia.

Trvanie výstavy: 3. 12. 201920. 12. 2019

Stránky

Partneri projektu


Podporujeme

Rádio Mária