Výstavy

Trvanie výstavy: 4. 10. 20193. 11. 2019

Výstava Drahomíry Lányi vychádza z práce s transparentnými materiálmi a ich vrstvením.

Trvanie výstavy: 5. 9. 201930. 9. 2019
Pozývame na výstavu obrazov a koláží akad.mal.Evy Trizuljakovej in memoriam a jej detí.
 
Vernisáž bude 5.9.2019 o 17:00
Výstava potrvá do 30.9.2019
Výstava bude spojená s predajom.
Výťažok bude venovaný na mobilný hospic SLNEČNICA - združenie, ktoré sa stará o zomierajúcich a dlhodobo chorých v domácej starostlivosti v Bratislave.
Trvanie výstavy: 10. 6. 201928. 6. 2019

Pozývame Vás na výstavu

prác žiakov výtvarného odboru ZUŠ sv. Cecílie

Vernisáž výstavy sa bude konať 10.6.2019  o 17:00

Trvanie výstavy: 4. 5. 201931. 5. 2019

Výstava prezentuje práce, ktoré boli vybrané v súťaži 3. ročníka s názvom "Rodina a základné ľudské právo na život" v roku 2019.

Trvanie výstavy: 2. 5. 201928. 5. 2019

Vystavené budú práce žiakov SZUŠ Osloboditeľská 27, výtvarného odboru vo veku od 4-16 rokov. Pri tvorení prác sme sa zamerali na významné medzníky v histórii umenia, podľa jednotlivých kontinentov (Amerika, Európa, Afrika, Ázia, Austrália), vďaka čomu si žiaci mohli vyskúšať rôznorodé techniky a spoznať zaujímavosti z minulosti.

Trvanie výstavy: 2. 4. 201930. 4. 2019
Výstava Momentum sa uskutoční v prednáškovej miestnosti, na prvom poschodí.
 
Welcome to the opening ceremony of Eeva Kurikkala’s photo exhibition ”Momentum” in Dom Quo Vadis on the 2nd of April at 19:00.
 
Exhibition introduces urban environment with the eyes of a Finnish daydreamer. Forget the hurry for a moment, take a look around, change your perspective.
Trvanie výstavy: 1. 4. 201929. 4. 2019

Pozývame Vás na výstavu obrazov mladého slovenského výtvarníka Pavla Dominika Solára.

Trvanie výstavy: 4. 2. 201924. 2. 2019

Výstava DETI VOJNY Ako vojna v Sýrii vplýva na tamojšie deti? To sa môžete dozvedieť na výstave DETI VOJNY, ktorú organizuje pápežská nadácia ACN Slovensko - Pomoc trpiacej Cirkvi v rámci kampane POMOC PRE SÝRIU. Výstava sa skladá z troch častí:

Trvanie výstavy: 1. 3. 201931. 3. 2019

Od detstva rada kreslila. Najskôr ceruzkou, farbičkami, farbami..., potom atramentovým perom a olejovým pastelom. Sú to obrázky pre radosť iným, nakreslené meditácie alebo veci, ktoré prinášajú radosť aj jej samej.

Mária Uhrová - sestra Margaréta CJ

Trvanie výstavy: 4. 2. 201928. 2. 2019

Srdečne Vás pozývame na výstavu obrazov a papierových inštalácií

LISTY MAME

Autoriek Michaely Trizuljakovej a Kataríny Böhmovej

Vernisáž výstavy sa koná 4. 2. 2019 o 17.30

Výstava je venovaná spomienke na našu mamu akademickú maliarku Evu Trizuljakovú, ktorá zavŕšila svoj život 17. 12. 2018 vo veku 92 rokov.

Výstava potrvá do 28. 2. 2019.

Stránky

Partneri projektu


Podporujeme

Rádio Mária